Deiseal is deònach – Eilidh, Tim agus Rachel a’ buain feamainn